Jesteśmy społecznie odpowiedzialni

Uważamy, że prowadzenie działalności biznesowej w sposób społecznie odpowiedzialny musi wynikać ze świadomych decyzji przedsiębiorstwa.

Czym jest CSR? Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility) to odpowiedzialność przedsiębiorstw za wpływ, jaki ma ich działalność na społeczeństwo.

Jesteśmy silnie zdeterminowani, aby wszystkie nasze dążenia przyczyniały się do znaczącej poprawy świata, w którym żyjemy – nie tylko dla nas, zamieszkujących go dzisiaj – ale także dla następnych pokoleń, aby także one mogły cieszyć się wszystkimi jego zasobami. Naszym priorytetem jest budowanie lepszej przyszłości dla wszystkich naszych interesariuszy poprzez dostarczanie najlepszych rozwiązań logistycznych. To poczucie wielkiej odpowiedzialności za nasze otoczenie wynika ze zrozumienia strategicznej roli naszej organizacji. Chcemy, aby nasze dążenia przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju społeczności, gdzie prowadzimy działalność, co oznacza aktywną działalność w wielu regionach Polski.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

  • Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa.
  • Uwzględnia oczekiwania interesariuszy, klientów oraz pracowników.
  • Współgra z obowiązującym prawem i jest spójna z międzynarodowymi normami postępowania.
  • Jest zintegrowana z innymi działaniami organizacji.

 

OT Port Świnoujście w 2015 roku otrzymał Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy

Nasza odpowiedzialność za wpływ podejmowanych przez nas decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie przejawia się w kluczowych obszarach, takich jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalne.

Nasza działalność nie byłaby możliwa bez wykorzystywania zasobów środowiska naturalnego – świadomość tego faktu sprawia, że z dużą atencją odnosimy się zwłaszcza do inicjatyw lokalnych. Grupa Kapitałowa OT Logistics od lat otacza szczególną opieką regiony, w których realizuje swoją działalność. Chcemy być jak najlepszym sąsiadem! Dążymy do tego, aby być istotnym motorem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w lokalnych społecznościach, a także promotorem działań na rzecz znaczącego wzmocnienia społeczeństwa. Pomagamy samorządom, organizacjom pozarządowym czy też szkołom i wyższym uczelniom w realizacji działań związanych między innymi z edukacją, kulturą, sportem i ekologią.

Nasze priorytety to:

  • aktywne uczestnictwo w rozwoju zrównoważonych społeczności
  • tworzenie wartości łączących interes biznesu i społeczeństwa
  • wspieranie społeczności, różnorodności i wyzwalania potencjału społecznego

 

W 2017 uzyskaliśmy tytuł Sponsora Roku Akademii Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto.