MISJA, WIZJA, STRATEGIA

Nasz główny cel to zdobycie pozycji lidera w zakresie obsługi transportowo-logistycznej w Europie Centralnej i Wschodniej

Czym tak naprawdę jest misja firmy? Dla nas jest to coś, co sprawia, że podążamy we właściwym kierunku. Jest to możliwe dzięki 3 strategicznym zasadom, które z powodzeniem wcielamy w życie.

Misja

  • Świadczenie usług logistycznych na najwyższym poziomie, aby nasi Klienci byli z nich naprawdę usatysfakcjonowani.
  • Osiągnięcie pozycji najlepszego polskiego pracodawcy w branży logistycznej, zapewniającego doskonałe warunki do rozwoju kariery.
  • Dbanie o interesy naszych Akcjonariuszy, aby zainwestowane przez nich środki gwarantowały im stały i wysoki zysk.

Doskonałość usług
oraz satysfakcja klientów,
pracowników i akcjonariuszy

Kluczowym założeniem strategicznym Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2023 jest koncentracja na rozwoju organicznym na bazie posiadanych obecnie aktywów portowych, a także oferowanie kompleksowych usług towarzyszących, głównie dystrybucja usług spedycyjnych.

Wizja

  • dążenie do obsługi maksymalnej liczby klientów, w obszarze oddziaływania wokół terminali w Gdyni, Świnoujściu oraz Rijece, w korytarzu Bałtyk-Adriatyk
  • systematycznie rozszerzane działań rozwojowych na cały trójkąt geograficzny: Świnoujście-Gdynia-Rijeka, dając możliwości rozszerzenia oddziaływania na klientów z terenów: Austria, Węgry, Serbia oraz poprzez Luka Rijeka współpracę z klientami z Turcji
  • organizacja łańcuchów logistycznych i przewozu towarów, z wykorzystaniem dostępnych środków transportu, z celem przeładunków we własnych terminalach morskich
  • sukcesywne rozwijanie wszystkich posiadanych terminali portowych
  • rozszerzanie usług towarzyszących, w tym spedycyjnych i hydrotechnicznych

Jeden z największych
operatorów
logistycznych w Europie