HISTORIA GRUPY

Grupa OT Logistics to największy i najbardziej wszechstronny operator portowy w Polsce. Jesteśmy właścicielem portu w Świnoujściu (OT Port Świnoujście), terminalu ro-ro w Gdyni (OT Port Gdynia) oraz portu śródlądowego we Wrocławiu. Od 2015 roku Spółka posiada także udziały w porcie w chorwackiej Rijece.

1946

Początek

We Wrocławiu powstaje spółka Polska Żegluga na Odrze – jedna z pierwszych firm logistycznych w powojennej Polsce.

1992

Gospodarka wolnorynkowa

Polska Żegluga na Odrze zostaje przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa o nazwie Odratrans S.A.

1995 - 2004

Stabilny rozwój

Kontrolny pakiet akcji Odratrans S.A. zostaje wniesiony do VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.

2004 - 2011

Ekspansja

Odratrans S.A. zwiększa swój potencjał poprzez szereg przejęć – min. pakietu kontrolnego w spółce Żegluga Bydgoska S.A. oraz niemieckiej spółki Deutsche Binnenreederei AG. Do ważnych posunięć należy też zaliczyć zakup 40% udziałów w Porcie Handlowym Świnoujście, a także pakietów w spółkach spedycyjnych Rentrans Cargo Sp. z o.o. i Rentrans International Spedition Sp. z o.o.

2011 - 2013

Wejście na Giełdę Papierów Wartościowych

Odratrans S.A. uruchamia program emisji obligacji w drodze oferty publicznej, uzyskując fundusze w kwocie 60 milionów PLN. Kolejne kroki to zmiana nazwy spółki na OT Logistics S.A. oraz debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2013 roku.

2014 - 2015

Rozbudowa potencjału OT Logistics S.A.

Spółka zdobywa pozycję jednej z największych organizacji logistycznych w Europie dokonując zakupu pakietu 75% akcji firmy spedycyjnej C.Hartwig Gdynia oraz 100% udziałów Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia. Ważnymi wydarzeniami były również nabycie 20% akcji spółki zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji oraz podpisanie umowy na 30-letnią dzierżawę z Zarządem Portu Morskiego Gdańsk. Spółka nabywa 100% udziałów w kolejowej spółce Landkol. Po raz pierwszy w historii OT Logistics S.A. ma miejsce emisja obligacji serii E do inwestorów indywidualnych.

2016 - 2017

Ekspansja i dalszy dynamiczny rozwój

Ekspansja na rynku usług logistycznych w krajach korytarza Północ-Południe. Powołanie przez Grupę Kapitałową OT Logistics nowej spółki C.Hartwig Adria w Chorwacji. Rozwój kompetencji i większa skala działalności w segmencie spedycji kontenerowej poprzez nabycie przez C.Hartwig Gdynia 100% udziałów spółki Sealand Logistics, jednego z liderów spedycji kontenerowej w Polsce. Wzmocnienie oferty i wzrostu udziałów w krajowym rynku transportu kolejowego poprzez finalizację transakcji przejęcia STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A. Dołączenie do grona ekspertów Rady Programowej United Nations Global Compact w Polsce, największej na świecie organizacji na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju oraz polityki korporacyjnej.
W roku 2017 nastąpiło wznowienie transportu rzecznego węgla na trasie Port Gliwice – Wrocław. Miało również miejsce przejęcie kontroli operacyjno-finansowej nad chorwackim portem Luka Rijeka dzięki porozumieniu akcjonariuszy. Dołączyła nowa spółka OT Logistics Bel z siedzibą w Grodnie na Białorusi.

2018 - 2019

Wdrożenie planu naprawczego

Opublikowano i wdrożono plan naprawczy, który został opracowany w związku z rewizją założeń działalności Grupy, mający na celu poprawę synergii operacyjnych, poprawę płynności finansowej oraz wyników finansowych. Jednym z elementów konsekwentnie realizowanej strategii, zakładającej konsolidację spółek Grupy, było połączenie spółki OT Logistics S.A. ze spółkami zależnymi: Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o., Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. oraz Rentrans International Spedition Sp. z o.o., co znacznie poprawiło przejrzystość oraz uporządkowało i uprościło strukturę Grupy Kapitałowej OT Logistics.

2020 - 2021

Strategia stabilizacji

Ogłoszono strategię stabilizacji i sformułowano priorytetowe cele na lata 2020-2021, w zakres których wchodzi przede wszystkim koncentracja aktywności biznesowej na działalności portowej oraz zmniejszenie poziomu zadłużenia i planowane finalne ustabilizowanie sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej OT Logistics. W roku 2021, kontynuując założenia strategii, Grupa skupia się przede wszystkim na obsłudze klientów korzystających z drogi morskiej, działalności spedycyjnej oraz przewozów kolejowych, jak również na działalności hydrotechnicznej.

Ponad 70 lat działalności już za nami, a my wciąż podążamy naprzód i piszemy kolejne części naszej historii.